การติดตั้ง

ทีบีทีเอส มีทีมติดตั้งจำแนกตามประเภทของเครื่องมือวัด โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานจากทางญี่ปุ่นในการลงหน้างานจริง

การอบรม

ทีบีทีเอส มีการจัดอบรมพร้อมเอกสารประกอบการอบรมสำหรับการใช้งานเครื่องมือวัดของทางบริษัท โดยการอบรมนั้น สามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับการทำงานจริงของลูกค้าได้ เพื่อให้การใช้งานจริงของลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งมีการทดสอบเพื่อออกใบรับรองให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

การบริการและการสนับสนุน

ทีบีทีเอส มีการจัดทีมบริการหลังการขายด้วยเจ้าหน้าที่คนไทย เนื่องจากเราคำนึงถึงค่าใช้จ่ายของลูกค้า และเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ พร้อมช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าทีมของเราจะบริการท่านอย่างสุดความสามารถ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา ผนวกกับความรู้ความเชี่ยวชาญที่เราได้รับการถ่ายทอดมาจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น เป็นสิ่งที่ยืนยันและทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดเสมอ ไม่ว่าเครื่องดังกล่าวจะติดตั้งมานานแค่ไหน

การทำสัญญาบริการ

ทีบีทีเอส มีการจัดทำสัญญาบริการรายปี ทั้งในส่วนของตัวเครื่อง (Hardware) และ โปรแกรม (software) หมดความกังวลใจในกรณีที่ต้องของบประมาณใหม่ทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน

การสอบเทียบและการรับรอง

ทีบีทีเอส มีบริการสอบเทียบประจำปีพร้อมใบรับรอง โดยสามารถทำได้ที่หน้างานของลูกค้า เพื่อทำให้เงื่อนไขและค่าของเครื่องหลังจากสอบเทียบแล้วใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานจริงที่สุด โดยมีมาตรฐานรองรับที่สามารถสอบย้อนกลับได้

อะไหล่และชิ้นส่วนต่าง ๆ

ทีบีทีเอส มีการจัดเตรียมสต๊อกสำหรับอะไหล่สิ้นเปลืองต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมรองรับความต้องการจากลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

การอัพเกรด

ทีบีทีเอส มีทีมติดตั้งจำแนกตามประเภทของเครื่องมือวัด โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานจากทางญี่ปุ่นในการลงหน้างานจริง

กลับไป
Messenger
LINE
อีเมล
Call