ที่ TBTS มีการรับตรวจเช็คและสอบเทียบระบบการตรวจวัดที่จัดจำหน่ายออกไปโดยจะมีมาตรฐนในการตรวจเช็คและการอสอบเทียบที่หลากหลายและเหมาะสมกับประเภทของระบบตรวจวัด

เราขอเสนอเอกสารที่ใช้สำหรับงานจรวจเช็คหรือสอบเทียบดังรูปด้านล่าง

ท่านสามารถอุ่นใจได้เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานทุกชิ้นสามารถสอบกลับได้ตามมาตรฐานสากล กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ในหัวข้อ “Tracability” ในเว็บไซต์หลัก

นอกจากนี้ช่างเทคนิคของบริษัทเราล้วนผ่านการฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นและได้รับการประเมินระดับทางเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นทุกคน

จึงขอความไว้วางใจให้ TBTS เป็นผู้ดูแลระบบการตรวจวัดซึ่งจะมีความเหมาะสมกับระบบของท่าน

กลับไป
Messenger
LINE
อีเมล
Call