ABISoptimizer

เครื่องมือตรวจสอบพื้นผิวของชิ้นงานในเชิงลึกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก วิเคราะห์พื้นผิวและรูปร่างของชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียบง่าย, กะทัดรัด, รวดเร็ว และใช้งานง่าย โดยเป็นระบบแบบ Optical Surface Inspection

ABIS สามารถนำไปใช้งานแบบอัตโนมัติและยังสามารถตรวจสอบจุดบกพร่องรวมไปถึงรูปร่างที่ผิดปกติต่างๆ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ยังสามารถนำไปใช้ส่วนต่างๆได้โดยขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของตัวผู้ใช้งานเองอีกด้วย

Description

ควบคุมคุณภาพอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

คุณภาพของพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นบรรทัดฐานที่ใช้ประเมินคุณภาพโดยรวมของรถคันนั้น ๆด้วย แม้กระทั่งอุปสรรคเล็ก ๆ น้อย ๆที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขั้นต้นของการผลิต ก่อนที่จะนำไปทำสี (อย่างเช่นในส่วนของ Press Shop หรือ Body Shop) อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างเช่น หลุม, , พื้นผิวที่มีรอยขรุขระ, รอยยุบ เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หากงานนั้น ๆยังไม่ได้ทำสี ในขั้นตอนการทำสีพื้นผิวแบบ High-Gloss นั้น สิ่งผิดปกติที่เล็กที่สุดจะต้องใช้ไฟส่องในมุมที่เหมาะสม จึงถือได้ว่าเป็นการใช้ต้นทุนที่สูงเพื่อการแก้ไขจุดบกพร่องดังกล่าว

เครื่องตรวจสอบพื้นผิว ABIS ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบจุดบกพร่องได้อย่างครอบคลุมด้วยความเที่ยงตรงและแม่นยำ จะเปลี่ยนมุมมองในงานรับประกันคุณภาพของคุณให้ต่างออกไป  โดย Sensor ของ ABIS II สามารถที่จะประกอบเพื่อใช้งานแบบอัตโนมัติแบบ In-line หรือ Offline ได้เช่นกัน

แสดงจุดบกพร่องแต่เนิ่น ๆเพื่อช่วยคุณประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมไปถึงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยส่วนใหญ่แล้ว จุดผิดพลาดของชิ้นงานที่เกิดขึ้นในกระบวนการการผลิตมักกจะมองไม่เห็นในขั้นต้น โดยจุดผิดพลาดเหล่านี้จะมองเห็นได้ในภายหลัง ซึ่งเป็นขั้นตอนท้ายๆที่ชิ้นงานใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งในเวลานั้น เพื่อทำการแก้ไข ก็จะใช้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมาก

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขจุดบกพร่องดังกล่าวจะเพิ่มในกระบวนการการผลิต โดยกระทบไปทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น Press shop, Body Shop, Paint Shop, Final Assembly)  ดังนั้น การแก้ไขหรือทำใหม่ก็จะเป็นการใช้ทั้งแรงงานและเวลาในทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้น การควบคุมคุณภาพโดยใช้ ABIS ช่วยให้เห็นจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดตั้งแต่ในกระบวนการแรกๆ เช่นก่อนการทำสี ทำให้ประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมไปถึงช่วยรักษาสภาพแวดล้อม และยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลทางเทคนิค

Dimensions (mm3) 670 x 80 x 100
Weight (kg) 4,7
Image Acquisition Time 100 msec.
Field-of-View 220 x 300 mm2
Data Interface GigE
Resolution CCD Camera (Pixels) 1200 x 1600
3D Defect Size Resolution (Depth) 10 μm (min.) depending on surface
Lateral Defect Resolution 1,5 mm depending on surface
Stand-Off Distance 432 mm +/- 20 mm
Light Source BLUE-LED

สอบถามรายละเอียดสินค้า

Recommended Products

กลับไป
Messenger
LINE
อีเมล
Call