Laymatic SNC J System

Laymatic Master เป็นอุปกรณสำหรับประมวลผลข้อมูลสำหรับเครื่องวัด 3 มิติ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น แผงที่นั่ง, Jigs และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพทั้งในกระบวนการการผลิตและการตรวจสอบ

Description

คุณลักษณะ

  • ใช้งานง่าย
  • รุ่น J ที่มีมาตรฐานทางเทคนิคที่เรียบง่าย สามารถเลือกอุปกรณ์ต่างๆได้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยองค์ประกอบของเครื่องรุ่นนี้ถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน
  • ระดับความแม่นยำได้รับการกำหนดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (JIS B7440) (อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำที่ระบุในที่นี้ เฉพาะเมื่อใช้เฟรมที่กำหนดเท่านั้น)
  • ใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมในการทำ Arm และ Column เพื่อช่วยป้องกันการหัน, การเอียงหรือการกลิ้งได้
  • ส่วนหัวของ Arm และ Column แบ่งกันอย่างชัดเจน ทำให้การปรับแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้น รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นส่วนที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาและทำให้ไม่เกิดการกระแทกหรือเด้งกลับ
  • นำไปใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์
  • สามารถใช้งานแบบระบบขับเคลื่อนพร้อมหัววัดได้
  • สามารอัพเกรดระบบจากแมนนวลเป็น CNC ได้
  • ระบบ CNC ได้รับการปรับปรุงให้มีความแข็งแรงและแม่นยำมากขึ้น โดยใช้ Arm แบบ Carbon Fiber (CFRP)

ข้อมูลทางเทคนิค

Specification :

TYPE A B C D E F Accuracy/Axis Weight(kg.)
1212J 1500 364 1636 1200 210 2010 ±0.04 380
1612J 1200 364 1636 1600 210 2410 ±0.04 400
1615J 1500 364 1936 1600 210 2410 ±0.04 410
2015J 1500 364 1936 2000 210 2810 ±0.04 450

 

กรณีใช้ร่วมกับเฟรมแบบมาตรฐาน ค่าความถูกต้องจำเป็นค่าต่อแกน ตามมาตรฐานการสอบเทียบของ TTS

 

Use of the J-model frame (in μm)

TYPE U1 Maximum Permisible Error (Probing) :MPEP
1212J 60+50L/1000 30
1612J 60+50L/1000 30
1615J 60+50L/1000 30
2015J 60+50L/1000 30

L:mm มาตรฐานการตรวจสอบความแม่นยำ: Arithmetic

สอบถามรายละเอียดสินค้า

Recommended Products

กลับไป
Messenger
LINE
อีเมล
Call