PolyWorks Modeler

Solution เพื่อการทำวิศวกรรมย้อนกลับที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง ระหว่างข้อมูล Polygon และ Application CAD/CAM ของคุณ

Loading...

คำอธิบาย

คุณลักษณะ

Polyworks|Modeler ™ เป็น Solution โปรแกรมวิศวกรรมย้อนกลับที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้สามารถสร้างผิว CAD ที่เหมาะสมที่สุดออกมา ได้แก่เส้นโค้ง, พื้นผิวภาพร่าง Parametric, และคุณสมบัติแท่งปริซึมจากข้อมูล Polygon เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นใน Solution การสร้างแบบจำลอง CAD ระดับมืออาชีพของคุณ

การสร้างข้อมูล Polygon

การผลิตแบบจำลองจากข้อมูล Polygon

ขั้นตอนแรกประกอบด้วยการเปลี่ยนข้อมูล Point Cloud ให้เป็นข้อมูล Polygon เป็นขั้นตอนที่เรียกว่า Meshing โดยเทคนิคการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการปรับข้อมูลจุดหรือความโค้ง ที่สามารถนำไปใช้กับข้อมูลดิบแบบ Point Cloud ในระหว่างขั้นตอน Meshing ด้วยเหตุนี้ข้อมูล Polygon ที่ได้ จะมีความกะทัดรัดถูกต้องมากกว่า และยังมี Noise ที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับข้อมูลดิบที่ได้จากการวัด

อุตสาหกรรมหลายประเภทสามารถนำข้อมูล Polygon นี้ไปใช้ได้โดยตรง อย่างเช่น การใช้งานร่วมกับ 3D Printer หรือป้อนข้อมูลลงบนโปรแกรมการจำลองอากาศยานและการบิน Polyworks|Modeler ™มีเครื่องมือแก้ไขปรับปรุงข้อมูล Polygon อยู่ถึง 2 แบบ เพื่อนำมาใช้ให้เหมาะสมกับ Application ต่างๆเหล่านี้

  • เครื่องมือกลุ่มแรกได้รับการออกแบบมาเพื่อซ่อมแซม ปรับแต่งรูปทรงเรขาคณิตต่างๆที่ไม่สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มข้อมูลลงบน Polygon บนพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกวัดมา เพื่อความสมบูรณ์ของการสร้างพื้นผิว
  • เครื่องมือกลุ่มที่สองใช้ในการสร้าง CAD โดยใช้ข้อมูล Polygon เช่นการขึ้นรูป, การชดเชยพื้นที่ที่ขาดหายไป, การสร้างแผ่นพื้นผิวและเชื่อมแผ่นพื้นผิวเข้าด้วยกัน (Boolean Operation)

การสร้างพื้นผิว

สร้างพื้นผิวรูปแบบอิสระที่ทำให้การสร้าง CAD ง่ายขึ้น

โดยทั่วไป Solution CAD/CAM จะไม่มีเครื่องมือสร้าง Polygon วิธีหนึ่งที่ทำโดยทั่วไปในการถ่ายข้อมูลผิวของวัตถุไปยังโปรแกรม CAD/CAM คือการทำ NURBS โดยใช้ข้อมูล Polygon ที่แปลงมาจากข้อมูล Point Cloud โดยพื้นผิว NURBS เหมาะอย่างยิ่งในการใช้อธิบายรูปร่างของพื้นผิวแบบ freeform อีกทั้งยังเป็นมิตรกับข้อมูล CAD/CAM อีกด้วย

Polyworks|Modeler ™ นำเสนอวิธีการทำพื้นผิวที่ใช้งานง่าย โดยจะเริ่มจากการสร้างเส้นโค้งลงบนข้อมูล Polygon ก่อน แล้วจึงถูกนำมาบรรจบกันโดยอัตโนมัติให้เป็นแผ่นที่มีสี่ด้าน หรือ NURBS ที่เป็นแผ่นปะ ที่มีจำนวน N ด้าน หลังจากนั้น พื้นผิว NURBS จะถูกส่งออกไปยังไฟล์ IGES หรือ STEP แล้วถูกนำเข้าโดยตรงไปยัง CAD/CAM ที่คุณใช้งานอยู่ เพื่อประมวลผลเพิ่มเติม

พื้นผิว NURBS ที่ทำมาจาก Polyworks|Modeler ™ ช่วยประหยัดเวลาและมอบคุณภาพของพื้นผิวที่ดีให้คุณด้วย:

  • การปรับรูปร่างของเส้นโค้งที่ง่ายและต่อเนื่อง
  • เป็นสิ่งที่ใช้ในการปรับพื้นผิว NURBS ที่ดีที่สุดในตลาดในแง่ของคุณภาพ (ความแม่นยำ, ความเรียบและความต่อเนื่อง) รวมไปถึงความยืดหยุ่น (พื้นผิวที่ถูกตัดแต่งและ T-Junctions), การนำเส้นโค้งมาปรับแต่งให้เข้ากันในสองขั้นตอน และการปรับแต่งพื้นผิวให้เข้ากับ CAD ที่มีอยู่มากที่สุด เพื่อทำการสร้าง CAD ใหม่
  • G2-,G1-หรือ G0 การควบคุมความต่อเนื่องที่เหนือขอบเขตการแก้ไขของ NURBS
  • การปรับพื้นผิว G2 อัตโนมัติในบริเวณที่แผ่น NURBS มีโครงสร้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

การสร้างแบบจำลองที่มีสามมิติ  

สร้าง CAD จากเอกลักษณ์ที่ดีที่สุดของรูปทรงที่มีอยู่

หลักในการสร้างแบบจำลองที่มีสามมิติของ Polyworks|Modeler ™ ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกเอกลักษณ์ของรูปร่างของข้อมูล Polygon จากนั้น ทำการโอนถ่ายเอกลักษณ์เหล่านี้ไปยังตัวสร้าง CAD ที่องค์กรคุณใช้อยู่ โดยมั่นใจได้ว่าพารามิเตอร์, ข้อมูลที่เชื่อมโยงทั้งหมดสามารถปรับแต่งแก้ไขได้

โครงสร้างพื้นฐานในการสร้างแบบจำลองสามมิติคือ แบบร่าง 2D ซึ่งแบบร่าง 2D ประกอบไปด้วยเอกลักษณ์แบบระนาบ เช่นส่วนโค้ง เส้นวงกลม และเส้นแบ่งที่กำหนดไว้บนระนาบ โดยโปรแกรมการสร้างแบบจำลองสามมิติ จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อสร้างคุณสมบัติพื้นฐาน โดยการ Extrude, Revolve, Sweep และ Loft แบบร่างถูกสร้างโดย:

  1. การกำหนดระนาบของแบบร่าง
  2. คำนวณโครงร่างโดยการแบ่งส่วนที่ตัดขวางของรูปแบบจำลองหรือแยกส่วนที่เป็นขอบเงาออก
  3. ทำการยึดปละปรับเอกลักษณ์รวมถึงมิติของแบบร่างให้เหมาะสมที่จะนำไปทำเป็นโครงร่าง

จากนั้นภาพร่างแบบพารามิเตอร์จะถูกถ่ายโอนไปยังตัวสร้าง CAD แบบสมมิติ โดยใช้ Add-in (สำหรับ CATIA, NX, Creo, SolidWorks และ Inventor) หรือแบบที่เป็นกลาง (IGES) จากนั้นคุณจะสามารถรวมภาพร่างและพื้นผิว NURBS ให้พอดีกันได้ และทำการสร้างแบบจำลองสามมิติที่คุณต้องการ เพียงเท่านี้ โดยทั้งหมดสามารถทำได้โดยตรงจาก  Solution ระดับมืออาชีพที่คุณคุ้นเคย ทำให้การสร้างแบบจำลองสามมิตินั้นไร้ขีดจำกัดด้วย  Polyworks|Modeler ™ มาทำให้ความคิดสร้างสรรค์นำทางคุณไป!

เทคโนโลยีที่เป็นหลักสำคัญ

ระบบโครงสร้างของมาตรวิทยา 3 มิติ แบบสากล

ความสัมพันธ์ในทางวัตถุและพารามิเตอร์ของระบบโครงสร้างที่ถูกสร้างโดย PolyWorks® ช่วยให้สามารถผสานรวมการทำงานด้วยตัวผู้ใช้งานเอง และการควบคุมด้วยค่าตัวเลขของข้อมูล Point Cloud รวมถึงเทคโนโลยีการตรวจวัดแบบสามมิติโดยใช้หัววัดแบบโพรบที่ทำภายให้โครงร่างแบบธรรมดา เปิดให้เห็นยุคใหม่ของการตรวจสอบงานแบบสากลและการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ต่างๆ

การทำโครงข่ายแบบ Real-Time

เทคโนโลยีการทำโครงข่ายคุณภาพแบบ Real-Time เปลี่ยนการสแกนด้วยเลเซอร์ให้เป็นไปตามกระบวนการมาตรวิทยาที่เป็นระบบ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยการสร้างแบบจำลอง Polygon แบบ Real-Time และคำนวนคุณภาพของข้อมูลการสแกน โดยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงคุณภาพและความแม่นยำของข้อมูลและพื้นผิวที่ทำการวัด รวมไปถึงข้อมูลการวัดที่ทำซ้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

STANDARD PREMIUM
Point cloud digitizer support for portable metrology
Real-time quality meshing and offline point cloud meshing
Polygonal editing
Parametric skecting
NURBS surfacing
One-year support/maintenance
MORE INFO MORE INFO

 

สอบถามเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กลับไป
Messenger
LINE
อีเมล
Call