T BOX M (FLARE PRO Automatic System)

Solution เพื่อการใช้งานระบบ Flare แบบอัตโนมัติ

สามารถปรับปรุงขั้นตอนการผลิตของคุณให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น ด้วยกระบวนการวัดแบบอัตโนมัติ โดย Flare non-contact 3D Scanner ที่ต่อร่วมกับ Robot เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ Sensor แบบพิเศษอีกต่อไป จึงสามารถอัพเกรดจากระบบ Manual เป็น Automatic ได้
* ใช้ได้กับ FLARE Pro และ FLARE Entry

Loading...

คำอธิบาย

เหมาะกับตรวจสอบในกระขวนการ Mass Production และ Prototype

ช่วยลดปริมาณแรงงาน ด้วยการวัดและตรวจสอบแบบอัตโนมัติ ช่วยลดภาระงานได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน
เป็นการวัดด้วยความเร็วสูง ช่วยลดเวลาการทำงานทั้งในส่วนการวัดและการตรวจสอบได้อย่างมีนัยยะสำคัญ
ลดความแตกต่างของฝีมือแรงงาน ด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติจากการกำหนดผ่านทางโปรแกรม ทำให้ไม่มีความแตกต่างในระหว่างการวัดในแต่ละครั้ง

มีแพคเกจมาตรฐานสำหรับการทำระบบอัตโนมัติ

ช่วยแก้ปัญหาในการสร้างระบบตามความต้องการของลูกค้าและลดระยะเวลาในขั้นตอนการแนะนำเพื่อตัดสินใจที่นำไปสู่การเริ่มใช้งานที่เร็วขึ้น

ทรงพลังด้วย FLARE off-line programing software

ช่วยให้การ teaching Robot เป็นไปอย่างง่ายดาย ผ่าน FP: FLARE Off-Line Programing โดยไม่ต้องใช้รีโมทในการควบคุม Robot

 

ข้อมูลทางเทคนิค

พื้นที่ในการติดตั้ง 3000 x 3000 x 2850 ลบมม.
อุปกรณ์ความปลอดภัย – รั้ว Safety

– ประตูบานเลื่อนหรือม่านโปร่ง

– ปุ่มสำหรับหยุดในกรณีฉุกเฉิน

แกนหมุนในการทำงาน 7 แกน (ตัวหุ่นยนต์+โต๊ะหมุน)
น้ำหนักที่รองรับ ~500กก.
พิสัยการวัด ~ φ1500มม.

สอบถามเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กลับไป
Messenger
LINE
อีเมล
Call