การติดตั้ง

ทีบีทีเอส มีทีมติดตั้งจำแนกตามประเภทของเครื่องมือวัด โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานจากทางญี่ปุ่นในการลงหน้างานจริง

กลับไป
Messenger
LINE
อีเมล
Call