การทำสัญญาบริการ

ทีบีทีเอส มีการจัดทำสัญญาบริการรายปี ทั้งในส่วนของตัวเครื่อง (Hardware) และ โปรแกรม (software) หมดความกังวลใจในกรณีที่ต้องของบประมาณใหม่ทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน

กลับไป
Messenger
LINE
อีเมล
Call