การอบรม

ทีบีทีเอส มีการจัดอบรมพร้อมเอกสารประกอบการอบรมสำหรับการใช้งานเครื่องมือวัดของทางบริษัท โดยการอบรมนั้น สามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับการทำงานจริงของลูกค้าได้ เพื่อให้การใช้งานจริงของลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งมีการทดสอบเพื่อออกใบรับรองให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

กลับไป
Messenger
LINE
อีเมล
Call